özmal taşıt ekleme

TAŞITLARIN ÖZ MAL VEYA SÖZLEŞMELİ OLARAK KULLANILMASI  MADDE 25- (1) 24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, taşımalarda kullanılacak taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılmasına ilişkin kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  a) Yolcu taşımalarında;          1) A1, A2, B3, D3 ve D4 yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, 2) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, 3) D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. b) Eşya ve kargoDevamını Oku