k2 belgesi yenileme

K2 BELGESİ YENİLEME K2 belgesi yenileme yetki belgeleri 5 yıl sonunda yenilenmelidir. Süresi dolan Yetki Belgesini yenilemek için bakanlığın talep ettiği evraklarla birlikte başvuru yapıp süresini 5 yıl daha uzatabilirsiniz. yenileme işlemleri yetki belgesi bitiş tarihinden önce tamamlanmalıdır. aksi takdirde araçlarınız süresi dolduktan sonra belge siz olacağından ceza yeme durumunda kalabilir. normal süresi içinde başvuru yapmayanlar için bakanlık MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. “(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren: a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaatDevamını Oku