logo.jpg

   Ana Sayfa | Hakkımızda | Ulaştırma Bakanlığı Belgeleri | SRC Belgesi | İletişim |

K2 BELGESİ

K BELGESİ

K2 BELGESİ

K2 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K2 Belgesi Fiyatı

K2 BELGESİ NASIL ALINIR

YILDIZLI K2 BELGESİ

K2 BELGESİ YENİLEME

K2 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ

K2 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SRC BELGELERİ

SRC BELGESİ

Src Belgesi Nedir

SRC Belgesi İçin Gerekli Evraklar

SRC Belgesi Fiyatı

SRC Belgesi Cezası

Src Belgesi Nasıl Alınır

SRC 1 BELGESİ

SRC 2 BELGESİ

SRC 3 BELGESİ

SRC 4 BELGESİ

PSİKOTEKNİK

PSİKOTEKNİK BELGESİ

Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır

Psikoteknik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Psikoteknik Belgesi Fiyatları

Psikoteknik Belgesi Kimler Almalı

K1 BELGESİ

K1 BELGESİ

K1 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 BELGESİ YENİLEME

K1 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ

K1 BELGESİ DEVRİ

K3 BELGESİ

ODY ÜDY BELGESİ

ODY-ÜDY BELGESİ

ODY BELGESİ

ÜDY BELGESİ

YETKİ BELGELERİ

A1- A2 BELGESİ

B1 - B2 - B3 BELGELERİ

C1 - C2 - C3 BELGELERİ

D1 - D2 - D3 - D4 BELGELERİ

F1 - F2 BELGELERİ

G1 - G2 - G3 - G4 BELGELERİ

H1 - H2 BELGELERİ

L1 - L2 BELGELERİ

M1 - M2 - M3 - M4 BELGELERİ

N1 - N2 BELGELERİ

P1 - P2 BELGELERİ

R1 - R2 BELGESİ

T1 - T2 - T3 BELGELERİ

SIK SORULAN SORULAR

2015 YILI YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ

YETKİ BELGELERİ ARAÇ İLAVESİ VE SATIŞI

ADRES UNVAN VE VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ

SRC 1 SINAV SORULARI

SRC 2 SINAV SORULARI

SRC 3 BELGESİ

SRC 4 SINAV SORULARI

Src Belgesi Sorgulama

SRC

Psikoteknik Belgesi Ücreti

Psikoteknik Belgesi Sorgulama

Ulaştırma Bakanlığı

K1 K2 Belgesi

Yetki Belgesi

K2 Yetki Belgesi

K2 Belgesi Adres Değişikliği

K Belgesi Kiralık Araç

K Belgesi Dönüşüm

K2 Belgesi Sorgulama

K2 Belgesi Hangi Araçlara Alınır

K2 Belgesi Evrakları

K2 Belgesi Başvuru Dilekçesi

K2 Belgeleri

K2 Belgesi Nereden Alınır

K2 Belgesi Süresi

K 2 Belgesi

K Belgesi İçin Gerekli Evraklar

K Belgesi İçin Gerekli Evraklar

K Belgesi fiyatları

K Yetki Belgesi

Ulaştırma Bakanlığı K Belgesi

K Belgesi Nedir

K Belgesi Cezası

Asgari Kapasite Şartının Kaybedilmesi

Taşıtların Öz Mal Veya Sözleşmeli Olarak Kullanılması

Taşıma İşlerinde İstihdam Edilecek Personellere Ait Hak Ve Sorumluluklar

K Belgesi İptali

TURSAB

SRC 3 BELGESİ

1. Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçmeleri için, aynı dingile bağlı tekerlerden karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir?
A. İstiap haddi
B. Taşıma sınırı
C. Azami dingil ağırlığı
D. Kapasite

2. Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?
A. Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B. Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D. Motorun hareketini krank miline iletmek

3. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D. 6 günlük araç kullanma süresinde sonra en az 2 gün

4. Uluslararası karayolu taşımacılığında, aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşımalar için AETR hükümleri uygulanmaz?
A. Güzergahı 50 km yi aşmayan ve tarifeli seferler ile yapılan yolcu taşımada kullanılan taşıtlarla yapılan taşımalar
B. Tıp amaçlı özel taşıtlar
C. Müsaade edilen hızı saatte 30 km yi aşmayan taşıtlar
D. Düzenli yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar

5. AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?
A. 18
B. 19
C. 20
D. 21

6. Birbirini takip eden 2 haftada toplam en fazla çalışma süresi kaç saat ile sınırlandırılmıştır?
A. 80
B. 85
C. 90
D. 95

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kişilik, "karakter", "mizaç (huy)", "yetenek" olmak üzere üç temel dilimden oluşmaktadır.
B. Karakter, bireyin almış olduğu eğitime göre sergilediği davranışlardır.
C. Mizaç, önemli ölçüde devamlıdır ve kalıtımsal yönü ağır basar.
D. Yetenek, bireyin davranış düzenleme ve gerçekleştirmede yararlandığı zihinsel ve bedensel kapasitelerini oluşturur.

8. Aşağıdakilerden hangisi bir ''Davranış'' olarak tanımlanamaz?
A. Aracı bakıma götürmek
B. Aracın camını temizlemek
C. Aracın temizliğine ve bakımına önem vermek
D. Aracın temizliği yapılırken beklemek

9. “Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

A. Sürüş uygunluğu
B. Sürücü nitelikleri
C. Sürücü kapasitesi
D. Motor beceriler

10. Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne denir?
A. Empati
B. Stres
C. Güdü
D. Duygu

11. Virajlara girildiğinde aracın hangi yöndeki tekerlekteki ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?
A. Ön tekerleklerin
B. Dönülen yöndeki tekerleklerin
C. Arka tekerleklerin
D. Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
B. Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C. Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.
D. Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.

13. Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
A. Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
B. Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
C. Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
D. Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır

14. Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B. Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
C. Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D. Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.

15. Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?
A. Geniş lastik
B. Dar lastik
C. Havası inik lastik
D. Hepsi

16. Gümrük kapılarındaki kontrol noktalarındaki “Yeşil Hat” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrollerinin yapıldığı hat,
B. Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrollerinin yapıldığı hat,
C. Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hat,
D. Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrollerinin yapıldığı hat,

17. Geçiş belgesi alabilmek için aracın istiap haddinin minimum kaç ton olması gerekmektedir?
A. 8 ton
B. 10 ton
C. 12 ton
D. 15 ton

18. Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIR'ların Türk gümrük bölgesinde güzergâh kat etme süresi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami kaç saattir?
A. 72 saat
B. 120 saat
C. 144 saat
D. 168 saat

19. Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?
A. İçinde GMRK yazılı çerçeve
B. Kırmızı renkli üçgen flama
C. Yuvarlak içinde nokta
D. İçi boş yuvarlak

20. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey

21. Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A. Aracın ne kadar mola verdiği
B. Hız ihlali yapıp yapmadığı
C. Aracın yaptığı ortalama hız
D. Online araç takip

22. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
A. Hibrid sistemler
B. Manuel kontrollü sistemler
C. Sonar kontrollu sistemler
D. Navigation tabanlı sistemler

23. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?
A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

24. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
A. Sırt üstü yatar
B. Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C. Yüzü koyun yan yatar
D. Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş

25. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
A. Rentek manevrası ile
B. Heimlich manevrası
C. Şok pozisyonu
D. Koma pozisyonu

26. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre "eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye'ye ithal eden kişiye" verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A. Üç aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
B. Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
C. Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
D. Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

27. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?
A. Yarı oranda artırılır
B. Bir kat artırılır
C. Üç kat artırılır
D. On kat artırılır

28. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
B. Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
C. Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
D. Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.

29. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A. Hız sınırlarının altında bir hızla seyretmek
B. Aşırı hızla seyretmek
C. Uykusuzken araç kullanmak
D. Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak

30. “Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre nizami park ve kuyruk ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde dahi metre mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere diğer araç sürücülerinin metre mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması gerekir.”
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A. 150m/150m
B. 100m/150m
C. 50m/100m
D. 100m/100m

31. I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.
II- Sola dönüş lambası ile işaret vermek.
III- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .
IV- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.
Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

A. I-II-III-IV
B. II-III-I-IV
C. II-I-III-IV
D. I-IV-III-II

32. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.
B. Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadır