logo.jpg

   Ana Sayfa | Hakkımızda | Ulaştırma Bakanlığı Belgeleri | SRC Belgesi | İletişim |

K2 BELGESİ

K BELGESİ

K2 BELGESİ

K2 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K2 Belgesi Fiyatı

K2 BELGESİ NASIL ALINIR

YILDIZLI K2 BELGESİ

K2 BELGESİ YENİLEME

K2 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ

K2 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SRC BELGELERİ

SRC BELGESİ

Src Belgesi Nedir

SRC Belgesi İçin Gerekli Evraklar

SRC Belgesi Fiyatı

SRC Belgesi Cezası

Src Belgesi Nasıl Alınır

SRC 1 BELGESİ

SRC 2 BELGESİ

SRC 3 BELGESİ

SRC 4 BELGESİ

PSİKOTEKNİK

PSİKOTEKNİK BELGESİ

Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır

Psikoteknik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Psikoteknik Belgesi Fiyatları

Psikoteknik Belgesi Kimler Almalı

K1 BELGESİ

K1 BELGESİ

K1 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 BELGESİ YENİLEME

K1 BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

K1 BELGESİ YENİLEME ÜCRETİ

K1 BELGESİ DEVRİ

K3 BELGESİ

ODY ÜDY BELGESİ

ODY-ÜDY BELGESİ

ODY BELGESİ

ÜDY BELGESİ

YETKİ BELGELERİ

A1- A2 BELGESİ

B1 - B2 - B3 BELGELERİ

C1 - C2 - C3 BELGELERİ

D1 - D2 - D3 - D4 BELGELERİ

F1 - F2 BELGELERİ

G1 - G2 - G3 - G4 BELGELERİ

H1 - H2 BELGELERİ

L1 - L2 BELGELERİ

M1 - M2 - M3 - M4 BELGELERİ

N1 - N2 BELGELERİ

P1 - P2 BELGELERİ

R1 - R2 BELGESİ

T1 - T2 - T3 BELGELERİ

SIK SORULAN SORULAR

2015 YILI YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ

YETKİ BELGELERİ ARAÇ İLAVESİ VE SATIŞI

ADRES UNVAN VE VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ

SRC 1 SINAV SORULARI

SRC 2 SINAV SORULARI

SRC 3 BELGESİ

SRC 4 SINAV SORULARI

Src Belgesi Sorgulama

SRC

Psikoteknik Belgesi Ücreti

Psikoteknik Belgesi Sorgulama

Ulaştırma Bakanlığı

K1 K2 Belgesi

Yetki Belgesi

K2 Yetki Belgesi

K2 Belgesi Adres Değişikliği

K Belgesi Kiralık Araç

K Belgesi Dönüşüm

K2 Belgesi Sorgulama

K2 Belgesi Hangi Araçlara Alınır

K2 Belgesi Evrakları

K2 Belgesi Başvuru Dilekçesi

K2 Belgeleri

K2 Belgesi Nereden Alınır

K2 Belgesi Süresi

K 2 Belgesi

K Belgesi İçin Gerekli Evraklar

K Belgesi İçin Gerekli Evraklar

K Belgesi fiyatları

K Yetki Belgesi

Ulaştırma Bakanlığı K Belgesi

K Belgesi Nedir

K Belgesi Cezası

Asgari Kapasite Şartının Kaybedilmesi

Taşıtların Öz Mal Veya Sözleşmeli Olarak Kullanılması

Taşıma İşlerinde İstihdam Edilecek Personellere Ait Hak Ve Sorumluluklar

K Belgesi İptali

TURSAB

D1 - D2 - D3 - D4 BELGELERİ

D1 YETKİ BELGESİ

Otobüslerle yurt içinde tarifeli olarak yolcu taşıyacak firmaların alması gerekli belge türüdür.

D1 belgesinin fiyatı 63722,00 TL dir.

1. En az 150 adet koltuk kapasitesine sahip olunması şarttır.

2. Ticaret odası kayıtlı sermayesi en az 60.000 TL olmalıdır.

3. Varsa faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanları-logoları bakanlığa bildirmeleri şarttır.

4. Asgari 150 koltuk kapasitesini sağlayacak araçların 10 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

5. D1 belgesine sürücü koltuğu dahil en az 25 koltuklu araçlar kayıt edilebilir.

6. D1 belgesi sahipleri belgelerine kiralık araç kayıt edebilirler.

7. D1 belgesi sahipleri faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanlarını araçlarının en az bir yerine görünebilecek şekilde yapıştırmaları şarttır.

8. Yetki belgesi alındıktan sonra en geç 60 gün içerisinde faal internet sitelerini kurmaları şarttır.

9. Araç sayılarına göre kullanabilecekleri hat sayısı değişmektedir.

10. Araçları kullanan şoförlerin mutlaka SRC 1/2 ve PSİKOTEKNİK belgelerinin bulunması şarttır.

11. Şirket bünyesinde ÜDY 2 ve ODY 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadırlar.

 

 

D2 YETKİ BELGESİ

Yurt içinde otobüs veya minibüslerle tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel vergi mükelleflerine verilen belgedir.

D2 belgesinin fiyatı 31859,00 TL dir.

1. D 2 belgesi alabilmek için en az 75 koltuk kapasitesine sahip olunması şarttır.

2. Ticaret odası kayıtlı sermayesi en az 30.000 TL olmalıdır.

3. Varsa faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanlarını-logo veya amblemlerini bakanlığa bildirmeleri gerekmektedir.

4. Yetki belgesine asgari kapasiteyi tamamlayacak sayıda araç için yaş sınırı 10 dur. Yani asgari kapasite için 10 yaşından büyük araçlar yetki belgesine kaydedilemez. Asgari kapasiteyi bu şekilde 10 yaş altı araçlarla tamamladıktan sonra yaş sınırı aranmadan araç ilavesi yapılabilir.

5. Kayıt edilecek araçlar mutlaka ticari yolcu nakli kayıtlı araçlar olmalıdır.

6. Faaliyette kullanacakları araçların üzerine varsa kısa unvanlarını en az bir yerine yazdırmaları mecburidir.

7. Araçların muayene tarihleri mutlaka geçerli olmalıdır.

8. Araçları kullanan şoförler mutlaka SRC 2 ve PSİKOTEKNİK raporuna sahip olmalIdIr.

9. D2 yetki belgesi sahipleri firma bünyesinde en az bir adet ODY 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadır.

 

 

D3 YETKİ BELGESİ

Yurt içinde sadece kendi iştigal konusu ile ilgili personel taşımacılığı yapan firmaların alması gerekli belge türüdür. Bu belge ile ticari taşımacılık yapamazlar.

D 3 belgesinin fiyatı 10616,00 TL dir.

1. Yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş araçlara taşımacılık yapabilirler. Ticari veya hususi kayıtlı araçlar kayıt edilebilir.

2. Araçlarda yaş şartı aranmaz.

3. Araçların muayenelerinin olması şarttır.

4. Şoförlerinin SRC ve PSİKOTEKNİK belgelerine sahip olmaları şarttır.

 

 

D4 YETKİ BELGESİ

Tarifeli veya tarifesiz olarak il dışına 100 KM ye kadar taşımacılık yapılmasına izin veren belgedir.

D4 belgesinin fiyatı 8203,00 TL dir.

1. D4 belgesine sadece belge sahibinin bulunduğu ilin plakasını taşıyan araçlar kayıt edilebilir.

2. Merkezin bulunduğu il sınırları içinde şubeler açabilir, acenteleri olabilir, sözleşme yapabilirler. Merkezin dışındaki illerde ise sadece bir şube açabilirler.

3. Merkezi il sınırları çaışık olan büyük şehirlerde bulunan taşıt sahipleri adına D4 belgesi düzenlenmez.

4. Belge aldıktan sonra kayıtlı olan aracın satılması halinde yetki belgesine yeni kayıt edilecek aracın saıllan aracın koltuk sayısından fazla olmaması gerekir. Daha az koltuk kapasitesine sahip araç kayıt edilebilir fakat daha fazla koltuk kapasitesine sahip araçlar kayıt edilemez.

4. Tahditli plakalı otobüsler belgeye kayıt edilemez. İgili belediye sınıları dışına çıkamaz. Okul servisi olarak kullanılan araçlar ilgili okulun öğrencilerini taşımak amacıyla il dışına çıkabilirler.