ASGARİ KAPASİTE ŞARTININ KAYBEDİLMESİ

ASGARİ KAPASİTE ŞARTININ KAYBEDİLMESİ

Asgari kapasite şartının kaybedilmesi durumunda yapmanız gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 23- (1) Yetki belgesi sahipleri;

a) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının satılması, kazaya uğraması, yanması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler.

Yukarıda belirtilen sebeplerin yanı sıra her takvim yılı başında yaş haddinden dolayı da yetki belgeniz asgari kapasite altına düşebilir. C2 yetki belgesi nde 14 yaş, K1 yetki belgesinde 20 yaş sınırı vardır. Yaş haddini dolduran araçlar yetki belgenize kayıtlı kalırlar fakat asgari kapasite hesaplanırken dikkate alınmazlar. Bu kriterleri dikkate almanız gerekmektedir.

yetki belgesi sahipleri kapasite şartı
asgari kapasite şartının kaybedilmesi

Asgari kapasite altına düşen yetki belgeleri 630 gün içerisinde yeni araç ilavesi ile kapasite şartını tekrardan sağlamadıkları takdirde iptal edilirler. 

Ayrıca satışını yaptığınız araçları alan firmalar araçlarını kendi yetki belgelerine ilave işlemi gerçekleştirdiklerinde o araç belgeniz den düşeceği için satış sözleşmesini 60 gün içinde bakanlığa bildirmeniz ve 630 GÜN içerisinde yeni araç ilavesi yapmalısınız.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.